TÜRK DÜNYASI’NIN YALNIZLIĞI

Selam,
Sayın Güney Bursa okuyucuları!
Ben siz okuyuculara kalemi ile hizmetkar olmaya çalışacak yazarınız Samet YAŞAR. Yazarlık kariyerimin ilk yazısını sizler ile paylaşmaktan onur, gurur, şeref ve heyecan duymakta olduğumu bildirmek isterim.
Bu yazımızda başlıkta anlaşıldığı gibi Türk Dünyasının yalnızlığından, kimsesizliğinden, kardeşin kardeşini umursamamasından; milletinin menfaatini isteyip, uğruna mücadele vermesi gerekirken ne köyündeki, mahallesindeki, şehrindeki ne de dünyanın diğer ucundaki aynı kandan, candan olma kardeşinin varlığından haberdar olmamasından ve buna rağmen yaptığımız tek şeyin ‘sessiz kalmak’ olması durumundan bahsedeceğiz. Bahsimizi sohbet ve soru-cevap şeklinde yapacağız.
+Türk deyince aklımıza ne geliyor sizlere soruyorum?
-Güçlü, kuvvetli, mert, yiğit, savaşçı… dediğinizi duyar gibiyim.
+Peki nerede yaşadılar?
-Bilinen 4500 yıllık tarihlerindeki en eski yerleşim yerleri Orta Asya’da, daha sonrasında kavimler göçü ile dünyanın dört bir yanına dağıldılar: Avrupa, Çin ve Uzak Doğu ülkeleri, Sibirya, Hindistan, Afganistan, İran, Irak, Suriye, Mısır ve Anadolu.
+Günümüzde nerede yaşıyorlar?
-Bizim kabul ettiğimiz 7, Birleşmiş Milletler’in kabul ettiği 6 Bağımsız Türk Cumhuriyeti vardır.( Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kabul etmiyorlar!)
1-) Türkiye Cumhuriyeti Devleti
2-) Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti
3-) Kazakistan Cumhuriyeti Devleti
4-) Türkmenistan Cumhuriyeti Devleti
5-) Özbekistan Cumhuriyeti Devleti
6-) Kırgızistan Cumhuriyeti Devleti
7-) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti
14 Özerk Türk Cumhuriyeti vardır:
1-) Altay Cumhuriyeti Devleti
2-) Başkurdistan Cumhuriyeti Devleti
3-) Kabardey-Balkarya Cumhuriyeti Devleti
4-) Çuvaşistan Cumhuriyeti Devleti
5-) Dağıstan Cumhuriyeti Devleti
6-) Doğu Türkistan Cumhuriyeti Devleti
7-) Gagavuzya Cumhuriyeti Devleti
😎 Hakasya Cumhuriyeti Devleti
9-) Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti Devleti
10-) Karakalpakistan Cumhuriyeti Devleti
11-) Nahcivan Cumhuriyeti Devleti
12-) Tataristan Cumhuriyeti Devleti
13-) Tuva Cumhuriyeti Devleti
14-) Yakutistan Cumhuriyeti Devleti
7 Bağımsız 14 Özerk olmak üzere 21 Türki Cumhuriyet vardır. Bu devletlerde yaşayan Türkler dışında başka devletlerin içinde azınlık olarak yaşayan Türkler de vardır. Bunlar:
1-) İran’da yaşayan; 30 milyon Azerbaycan Türkü, 2.5 milyon Kaşkay Türkü, 300 bin Şahseven Türkü, 25-30 bin Kaçar Türkü
2-) Rusya, Romanya , Türkiye ve Türki Cumhuriyetlerde yaşayan 400 bin Nogay Türkü
3-) Rusya, Avrupa, Türki Cumhuriyetler ve ABD’de yaşayan 500 bin Ahıska Türkü
4-) Bulgaristan, Yunanistan ve eski Yugoslav devletlerinde yaşayan 1 milyon Balkan Türkü
5-) Irak’ta yaşayan 3.5 milyon Irak Türkmenleri
6-) Rusya ve İsrail başta olmak üzere dünyada yaklaşık 100 bin Karay Türkü(Yahudi)
7-)Özellikle Kırım’da yaşayan 10 bin Kırımçak Türkü
😎 Rusya, Kafkasya, Dağıstan’da yaşayan 500 bin Kamuk Türkü
9-) Çin’de yaşayan 200 bin Salar Türkü, 20 bin Uygur Türkü
10-) Rusya’nın en kuzeyinde yaşayan ve Sibir Türkleri ile akraba olup sayıları 10 bin olan Dolgan Türkü
11-) Sibirya’da yaşayan 20 bin Şorlar Türkü
12-) Suriye’de yaşayan 1.5 milyon Suriye Türkü
13-) Rusya’da yaşayan 1 milyon Terekeme Türkü
14-) İran-Afganistan’da yaşayan 200 bin Halaç Türkü
15-) Moğolistan, Türkiye, Kazakistan ve Rusya’da yaşayan 3 milyon Nayman Türkü
16-) Avrupa’da Almanya başta olmak üzere yaşayan 9 milyon Avrupa Türkü yaşamaktadır.
Popülasyonları fazla olmasa da geleneklerini devam ettiren Türk toplulukları vardır. Bunlar:
Tofalar, Yaka Türkmenleri, Afganistan Türkmenleri, İlu Türkleri, Aynallu Türkleri, Aymaklar, Hamseler, Stravopol Türkmenleri, Teleütler, Çulimler, Barabalar, Öngütler, Kızıllar, Hoşballar, Biltirler, Kamasinler, Çulımlar
Bugün tüm dünyada yaşayan Türk nüfusu 235 milyonu bulmaktadır ki bu da bizi Çin ve Hint milletlerinden sonra dünyanın en kalabalık 3. milleti yapmaktadır.

+Dünyada bu kadar kalabalık bir millet olup da kardeşliğin unutulmasının sebepleri nelerdir?
-Dünyayı hegemonyası altına almış yabancı güçlerin ekonomik, eğitim, askeri ve ahlak alanında yapmış olduğu saldırıların başarılı olmuş olduğunu görüyoruz. En zayıf yönlerimiz ezberlenip, öğrenilmiş. Derslerine iyi çalışan hakim güçler; Türklerin bir arada güçlü olacaklarını bildikleri için birliğimizi bozmuşlar, aramıza nifak tohumları atmışlardır. Türk ve islam aleminin yegane koruyucusu olan Osmanlı Türklerinin topraklarını kaybetmesi ve kendi sonunu getirmesiyle başlayan bir kopukluk olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulmasıyla birlikte Türk Dünyasında zaman zaman kardeşlik bağlarının güçlendiğini hissetsek de hiçbir zaman tam anlamıyla bütünlük olmamıştır. Dört bir yana dağılmış olan Türklerin öncelikle kendi bağımsızlıklarını kazanması gerekmektedir ve sonrasında devletin en üst kademe yöneticisinden en alt kademe yöneticisine kadar diğer Türki devlet yöneticileri ile irtibat halinde olup ortak projeler üzerinde çalışmaları gerekmektedir. Ortak projeler sonucunda kültürümüz, dilimiz, dinimiz, ırkımız bir kardeşlerimiz ile gönül bağlarımızı güçlendirme yolunda güzel adımlar atacağımıza eminim. Gönül bağları güçlü olan devletlerin askeri, ekonomik, eğitim ve kurumsal alanlarda daha verimli ilişkiler kurduğu açıktır bu da devletimizin gücüne güç katacak; Türklerden medet uman, Türk sözünü duyduğunda gözleri dolan diğer mazlum milletlere umut olacak demektir. Umarım en yakın zamanda ırkdaşlarımızın devletleri ile yakın temaslar kurulur ve Türk- İslam dünyasına parlak bir ışık tutulur. Temennimizin gerçek olmasını canı gönülden istiyor, devlet yöneticilerimizin bu konuda daha hassas olmalarını arz ediyoruz.
Unutmayın: “Her nasip vaktine esirdir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir