Erkek Kına Gecesi

Erkek Kına Gecesi: Son dönemlerde kına gecesinin sadece bir kadın eğlencesi olarak görülmesinin sebebi şehirleşme ve köyden kente göçün getirdiği düğün töreni adetlerindeki değişikliklerdir.

Geçmişte Dağ yöresinde erkek kına gecesi insanlar için önemli bir sosyal faaliyet alanıydı. Bu gecede misafirler hediyelerini getirir, düğün sahibinin mutluluğunu paylaşırlardı. Misafirlere kazanlarla yemek hazırlanır, sofralar misafirlere belirli bir düzene göre, yer sofrası olarak, bir tablanın (tahtadan kısa ayaklı masa) üstüne konulan büyük bir sini ile sunulurdu. Tablanın etrafına bağdaş kurularak oturulurdu. Düğün sahibi genelde dana ya da inek gibi büyükbaş bir hayvan keserdi.
Düğün organizasyonu delikanlı başı tarafından idare edilmektedir. Genelde hizmetleri de damadın yakın arkadaşları olan sağdıçlar tarafından görülür. Hizmetleri erkeklere kesinlikle kadınlar yapmaz sağdıçlar veya damadın akrabaları yapar.
Delikanlı başının özellikleri : Düğün organizasyonunu iyi bilen, düğün protokolüne hakim, genelde yaşı sağdıçlardan biraz fazla, gençler üzerinde söz sahibi, genelde baş sağdıç olan, liderlik vasfını üstlenmiş olan kişi.
Sağdıç: Civar köylerden gelen misafirlere hizmet eden, düğünde ayak işlerini yapan, yemeği dağıtan genç delikanlı grubu. (Köyün gençleri, damadın yakın arkadaşları)
Düğün Çadırı: Erkeklerin yemek yemesi için kurulmuş çadır. ( O dönemde düğünlere mutlaka aç gelinirdi ve düğünlerde kırmızı etli yemek yenilirdi)
-Bu çadırın diğer bir görevi de düğünde yağmur yağarsa eğlence burada devam edecektir.

Mekan Düzenlenmesi:
-Düğün Çadırı kurulur.
-Düğün sahipleri ve damadın sağdıçları çadırın önünde davetlileri beklerler.
– Sofralar kurulmuş, ‘’oturak muhabbeti’’ için mekan düzenlenmiş misafirler beklenmektedir.
-Düğün organizasyonu delikanlı başının liderliğinde yürümektedir.
– İnce saz ekibi ve davul zurna grubu hazır beklemektedir
-Seyirlik oyunlar için malzemeler delikanlı başı ve sadıçlar tarafından hazır hale getirilmiştir.
Misafirlerin ağırlanması ve teşrifi:
-Misafirler düğüne gruplar halinde katılırlar. Misafir grup düğün bölgesine yaklaştığında tüfekle havaya ateş edilir. Düğünden misafir grubunu almaya davul zurna eşliğinde delikanlı başı ve sağdıçlar gider. Gece karanlığında misafir grubu düğüne katılmaya gelmişse, onları karşılayan düğün sahiplerinin ellerinde ‘’Maşalan yada Çırakman’’ denilen bir tür meşale benzeri aydınlatma aracı bulunur.
-Misafir grup ellerinde farlı aletlere takılmış( Bunlar sopa yada tahta üzerine basma olabilir) Dürü adı verilen hediyelerini ve takılarını bulundururlar.

-Gelen gruplar düğün çadırında geleneksel düğün yemeğiyle ağırlanır. Düğüne geçilmeden evvel ‘’oturak muhabbeti ‘’ yapılır. Bu muhabbette genel olarak hatır gönül sorulur. Eğlenceye geçmeden evvel misafirlerle sohbet edilir. Misafirin düğün ortamına alışma dönemidir. Oturak muhabbetinde düğün sahipleri samimi ve güler yüzlüdür. Misafirlerle konuşulup açılmaları sağlanır. Düğüne gelen herkesin yüzü güldürülmeye çalışılır. Böylelikle misafir gelen köylüler yabancılık çekmeden düğün ortamına alışır.
Kına Gecesi Eğlencesinin Başlaması:
Oyunlar için düğün çadırının içinde ya da önünde bir meydan bırakılır. Burası düğünde sahne olarak kullanılmaktadır.
İnce saz ekibi yerini alır. Geleneksel oyunları oynayacak gruplar yaş sırasına göre küçükten büyüğe çağrılır. Oyun aralarında özel yeteneği olanlar kendilerini gösterir. Seyirlik oyunlar oynanır. Taklitler yapılır. Delikanlı başı düğüne gelen herkesin eğlenceye katılımını sağlar.
– Özel yeteneği olanlar önceden delikanlı başı tarafından bilinmektedir. Yerini ve zamanını, sahneye ne zaman çağrılacağını delikanlı başı belirler.
Delikanlı başı ve düğün sahipleri misafirlerin sahneye çıkmayı istemelerini beklemez. Misafir grubunun utangaçlık gösterme ihtimaline karşı önlem alır.
Delikanlı başının misafirleri konuk edecek kişileri belirlemesi:
-Düğüne katılanlar başka köylerden geldikleri için düğün bitiminde evlerine gitme imkanları olmuyordu. Bir çoğu at ile yolculuk ettiği için düğün yorgunluğun üzerine geri dönmek zorlu bir yolculuk gerektiriyordu. Yola çıkmak isteyenlere izin verilmez, köyde misafir edilmeleri sağlanırdı. Köyde misafir olmayanlara hatır gönül konulurdu.
– Delikanlı başı düğün alanında misafirleri kimlerin konuk edeceğini tek tek belirlerdi. Birilerinin unutulması çok büyük ayıp ve kabahat kabul edilirdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir